Trajni popust

Važno je napomenuti da Vučna služba Pulfer21 ne naplačuje dodatak za rad nedeljom i praznicima kao ni dodatak za noćni rad. Dostupni smo Vam 24 sata dnevno, sve dane u godini. 

►  Korisne informacije  - Saturday, January 20, 2007
  |   Print   |   Home


  Home page - Default