Izvod

 
 
  Opće odredbe

- za manja teretna, kombi, terenska i jednovolumenska vozila
  naknada za pruženu uslugu uvećava se za 25%.

- za veća teretna i kombi vozila, viljuškare i radne strojeve do
  3,5 t naknada za pruženu uslugu uvećava se za 50%.

- čekanje stranke ili čekanje na mjestu intervencije obračunava
  se 60,00 kn po započetom satu.

- cestarinu, mostarinu,  naknadu za tunele, trajektni prijevoz i sl.
  plaća korisnik usluge u punom iznosu i u oba smjera.

- za rad nedeljom, državnim praznikom i blagdanom naknada za
  pruženu uslugu uvećava se za 25%.

- za rad od 22-06 (noćni rad) naknada za pruženu uslugu uvećava
  se za 25 %.

- naknada se temelji na punoj vožnji tj. obračunava se kilometraža
  od mjesta utovara do mjesta istovara.

- usluge koje nisu obuhvaćene cjenikom usluga u osnovi su stvar
  dogovora korisnika (naručioca) i davatelja usluge.
 
 
 
 
 
VUČNA SLUŽBA PULFER21, PRIJEVOZ I VUČA VOZILA, POMOĆ NA CESTI, PRIJEVOZ OŠTEĆENIH VOZILA

►  Opće odredbe  - Sunday, January 20, 2008
  |   Print   |   Home


  Home page - Default